Prace

Wybór prac Leszka Rózgi.

2012

Powstają cykle Karnawał oraz Szkicownik

13 Photos

2011

Powstają cykle: Satyriada, Matki oraz Bruno

26 Photos

2010

Cykl "Podróż wiosenna - 2010" - grafiki inspirowane podróżą i wspomnieniami z Niemiec. Ciąg dalszy cyklu "Zmory". Dalsze opracowywanie cyklu rysunków pt "Twarze i profile".

41 Photos

2009

Cykl "W pustce" i "Zmory" - cykle grafik i rysunków które powstały po śmierci żony w listopadzie 2008 roku.

2 Photos

2008

Cykl "Twarze i profile" (kontuowany do 2010 roku). Cykl "Kreta" - 10 grafik, inspirowany bytnością na Krecie i historią - mitologią kreteńską oraz sztuką minojską.

15 Photos

2007

Cykl "Z wyspy Uznam" - inspirowany podróżą i pejzażami Północnych Niemiec.

16 Photos

2006

Cykl "Wenecja" - 12 akwafort z akwarelą inspirowany bytnościa w Wenecji.

21 Photos

2005

Cykl pt "Otchłanie" inspirowany podróżą do Południowych Niemiec Cykl pt "Wizje" - 7 grafik (śmierć żółtej plamki w oku - ślepota)

22 Photos

2004

Podróże do Niemiec: Hamburg, wyspa Sylt, Berlin, Drezno, Saksonia, Meklemburgia. Nowe cykle: Graffitti, Z wyspy Sylt. Uchwałą Rady Miasta Zgierza nadano Leszkowi Rózdze tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zgierza.

33 Photos

2003

Powstają cykle Gra i gracze, Proces oraz Cudowny ogród.

28 Photos

2002

Podróż po południowo-wschodniej Polsce, Niemczech i Danii. Powstaje cykl grafik i rysunków "Bieszczady" oraz cykl "Kawalkada".

20 Photos

2001

23 Photos

2000

Podróż na Sycylię wynikiem której powstał cykl grafik i rysunków Sycyliana. W Łodzi, Toruniu i Sieradzu eksponowano wystawę 227 miniatur. Został wydany katalog miniatur staraniem i pod redakcją Jerzego Weinberga. kazji jubileuszu 75-lecia urodzin zorganizowano w Łodzi cykl wystaw i wydano staraniem Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi oraz Galerii 86 album Leszek Rózga, Kartki Z podróży.

19 Photos

1999

Z okazji jubileuszu 75-lecia urodzin zorganizowano w Łodzi cykl wystaw i wydano staraniem Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi oraz Galerii 86 album Leszek Rózga, Kartki Z podróży.

14 Photos

1998

Podróże do Berlina, Hamburga i Getyngi.

24 Photos

1997

Podróż do Izraela. Rozpoczęcie cyklu grafik Z Ziemi Świętej - Izrael i cykl o bardzo silnych akcentach społecznych Człowiek i ludzie. Prace Leszka Rózgi znalazły się na wielkiej wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie pt. Pięć wieków grafiki polskiej. Wystawie towarzyszyła publikacja Ireny Jakimowicz pod tym samym tytułem, wydana przez Muzeum Narodowe w Warszawie.

12 Photos

1996

Prezentacja cyklu Toskania i pobyt w Castello di Ama w Toskanii we Włoszech. Powstaje cykl Toskania II prezentowany na wystawach w Warszawie, Poznaniu i Łodzi.

28 Photos

1994

Leszek Rózga kończy pracę dydaktyczną w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Z okazji 40-lecia pracy twórczej Magda Olczyk w TYP S.A. w Łodzi zrealizowała program "Urodziłem się z ołówkiem w ręku". Artysta otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia za wybitne osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne.

18 Photos

1993

Premierowy pokaz cyklu Egea, Galerie Miejskie w Łodzi.

13 Photos

1992

Podróż do Włoch. Rozpoczyna cykl Toskania realizowany do 1994 roku.

17 Photos

1991

Powstaje cykl Egea będący plonem podróży do Turcji i Hybrydy, oba kontynuowane do 1993 roku.

20 Photos

1990

Galeria 86 w Łodzi zaprezentowała rzadko pokazywane, dotąd niepublikowane prace pt. Erotyki. Wystawie towarzyszy album Erotyki Leszka Rózgi, z tekstem Janusza K. Głowackiego, Galeria 86 Press, Łódź. Ponadto w latach 90. współpracuje z Galerią Chimera w Łodzi i Galerią MIL-ART Danuty Milian w Poznaniu.

16 Photos

1989

Śmierć matki.

16 Photos

1988

27 Photos

1987

Podróż do Danii. W Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi powstał film M. Łukowskiego ze zdjęciami J. J. Kolskiego Trzy tematy Leszka Rózgi.

20 Photos

1986

Powstaje cykl Dulcynejada, kontynuowany do 1989 roku.

10 Photos

1985

Otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Nagrodę Artystyczną Miasta Łodzi.

5 Photos

1983

Rezygnuje z prowadzenia Katedry Grafiki Warsztatowej w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Danuta Wróblewska włączyła jego prace do albumu Polska Grafika Współczesna, Interpress, Warszawa.

15 Photos

1982

Z inspiracji podróży do Hiszpani powstaje seria rysunków i obrazów na papierze oraz cykl 10 grafik pt. Donkiszoteria pokazana w Łodzi na wstawię Moja Hiszpania. Ukazuje się album Wiesławy Wierzchowskiej Współczesny Rysunek Polski, Auriga, Warszawa, zawierający prace Leszka Rózgi.

9 Photos

1981

Częste podróże do Niemiec. Otrzymuje Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia za osiągnięcia twórcze w dziedzinie grafiki.

1 Photos

1979

Otrzymuje tytuł profesora. Rezygnuje z funkcji prodziekana. Ukazuje się katalog jego prac z lat 1949-78, z tekstem Henryka Andersa, wydany nakładem Biura Wystaw Artystycznych w Łodzi i Galerie "L" Henning w Hamburgu. Wystawa indywidualna w Londynie.

2 Photos

1978

Wystawa indywidualna Neue Zeichnungen und Radierungen w Galerie "L" Henning w Hamburgu. Wystawa ta była punktem wyjścia opracowania pełnego katalogu prac Leszka Rózgi, który ukazał się w roku następnym. Muzeum Sztuki w Łodzi pokazało jego prace na wystawie w Stadtisches Museum w Leverkusen.

2 Photos

1977

Rozpoczyna wieloletni trwający do 1997 roku cykl metaforycznych Pejzaży. Na życzenie studentów prowadzi zajęcia z rysunku w nowopowstałej pracowni rysunku dla studentów starszych lat Wydziału Grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi.

3 Photos

1976

Przeprowadza się ze Zgierza do Łodzi. Rozpoczyna cykl Pejzaże wiosenne, kontynuowany do 1978 roku. Podróż do Anglii i Szkocji. Uczestniczy w historycznej wystawie Ekspresjonizm w grafice polskiej zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie.

3 Photos

1975

Rozpoczyna serię pejzaży graficznych Nad Morzem Północnym, kontynuowaną aż do roku 1989. Pretekstem do wyjazdu nad Morze Północne, powtarzanego potem wielokrotnie, była jego wystawa w Nordfriesisches Museum w Husum. Nowopowstałą Galerię Bałucką w Łodzi inauguruje wystawa rysunku Leszka Rózgi. Obejmuje kierownictwo Katedry Grafiki Warsztatowej w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Wiesława Wierzchowska w Projekcie nr 5 publikuje wywiad z Leszkiem Rózgą. Jego twórczość znajduje miejsce w książce Ireny Jakimowicz Współczesna Grafika Polska, Arkady, Warszawa. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

7 Photos

1974

Nawiązuje kontakt z Galerie "L" Elisabeth Henning w Hamburgu. Muzeum Sztuki w Łodzi pokazało jego prace w Łodzi na wystawie Doświadczenia i poszukiwania, a Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi na wystawie Tendencje w sztuce łódzkiej (katalog) w Muzeum Narodowym w Warszawie.

3 Photos

1973

Podróż do Jugosławii na zaproszenie artystów Bośni i Hercegowiny. Pierwsze prace z cyklu Kartki z albumu, który kontynuje do 1980 roku.

9 Photos

1972

Podróż do Niemiec na zaproszenie Ambasady RFN w Polsce. Komentarze jego twórczości w Rundschau z 16 marca i w Die Welt nr 277.

7 Photos

1971

Wraz z S. Fijałkowskim i R. Artymowskim organizuje w łódzkiej uczelni plastycznej Wydział Grafiki. Zostaje docentem i kierownikiem pracowni wklęsłodruku oraz prodziekanem nowopowstałego wydziału. Otrzymuje Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki III stopnia za osiągnięcia twórcze w dziedzinie grafiki. W Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi zrealizowano film według scenariusza Henryka Pustkowskiego i w reżyserii Tadeusza Stefanka Ludzkie-nieludzkie. Grafika Leszka Rózgi.

9 Photos

1970

Stanisław K. Stopczyk opublikował tekst w Projekcie nr 2: Leszek Rózga. W latach 70. współpracuje z BHZ Desa i Galerią "Zapiecek" w Warszawie oraz Galerią Desa w Łodzi.

4 Photos

1969

Rozpoczyna cykl Śmietniki, kontynuowany do 1972 roku. Pierwsza nagroda i złoty medal na IV Ogólnopolskiej Wystawie Grafiki w Warszawie.

12 Photos

1968

Pierwsze grafiki z cyklu Przenikania, kontynuowane do 1970 roku. Zostaje komisarzem wystawy grafiki polskiej w Oslo oraz działu polskiego na międzynarodowej wystawie grafiki we Florencji; pierwsze podróże na "zachód" do Norwegii i Włoch.

5 Photos

1967

W roku tym powstała seria małych grafik, które były ilustracjami do książki z opowiadaniami Jana Czarnego zatytułowanej "Tresowany motyl". Taki sam tytuł nadał Leszek Rózga cyklowi grafik do tej książki.

24 Photos

1966

Leszek Rózga rozpoczyna cykl Karuzele, realizowany do 1969 roku. Jego twórczość omawiała w Kulturze nr 1 Bożena Kowalska.

8 Photos

1965

Rozpoczyna cykl Zmory i bezmiary, kontynuowany do 1967 roku. Pierwsza indywidualna wystawa w warszawskiej Zachęcie Leszek Rózga. Grafika i rysunek (katalog), którą komentował w Życiu Warszawy nr 302 Ignacy Witz. Jego prace eksponowane są na wystawach prezentujących polską grafikę w Folkwang Museum w Essen i w Museum Boymans-van-Beuningen w Rotterdamie.

10 Photos

1964

Udział w międzynarodowej wystawie grafiki w Lugano oraz wystawach polskiej grafiki w Czechosłowacji, Jugosławii, Niemczech i Szwecji zapoczątkował coraz częstsze uczestnictwo, w coraz liczniejszych wystawach na całym świecie. Pierwsza indywidualna wystawa za granicą w Wiedniu, w Galerie in der Biberstrasse (katalog). Podróż do ZSRR.

11 Photos

1963

Kontynuacja cykli: "Rudery" i "Relikty"

6 Photos

1962

Cykl rysunków ołówkiem "Szkice węgierskie", cykl "Relikty" oraz cykl "Rudery"

38 Photos

1961

Podróż na Węgry. Powstaje cykl rysunków Szkice węgierskie.

5 Photos

1960

Artysta rozpoczyna pierwszy cykl grafik pt. Rudery, kontynuowany do 1963 roku. Pierwsza wystawa indywidualna: Rysunki i monotypie Leszka Rózgi, Galeria Biura Wystaw Artystycznych, Piotrkowska 102, Łódź (katalog). Powstają pierwsze grafiki z cyklu Relikty, realizowane do 1964 roku.

5 Photos

1959

Leszek Rózga zdobywa pierwsze wyróżnienia na ogólnopolskich wystawach grafiki i rysunku w Warszawie i w Sopocie.

7 Photos

1958

Artysta przyłącza się do grupy Piąte koło (poeci i plastycy) i bierze udział w drugiej wystawie grupy (Piąte koło nr 2, malarstwo, poezja, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź).

11 Photos

1957

6 Photos

1956

Artysta rozpoczyna cykl obrazów i monotypii na temat Zgierza (1955-1960). Bierze udział w wystawie "Ośmiu" ( L. Rózga, S. Fijałkowski, L. Kowalewicz, L. Kunka, K. Liberska, B. Liberski, J. Nowosielski, J. Urbanowicz), która wzbudziła wiele kontrowersji, ale była pierwszą znaczącą wystawą młodych w powojennej Łodzi.

20 Photos

1955

Leszek Rózga angażuje się w pracę społeczną Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Utrzymuje się z projektowania grafiki użytkowej i ilustracyjnej. Maluje figuratywne obrazy olejne, tempery i gwasze. Rozpoczyna cykl obrazów i monotypii na temat Zgierza (1955-1960).

2 Photos

1954

Powstaje cykl rysunków Leszka Rózgi zatytułowany "Repatrianci" z 1954 roku, który był bezpośrednią reakcją artysty na wydarzenia społeczne mające miejsce w pierwszym dziesięcioleciu powojennej Polski.

6 Photos

1953

5 Photos

1952

W skutek likwidacji Wydziału Plastyki Przestrzennej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi Leszek Rózga przenosi się na Wydział Grafiki Propagandowej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Katowicach, która wkrótce stała się filią Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tam studiuje malarstwo u R. Pomorskiego i grafikę książkową u B. Góreckiego.

4 Photos

1951

W tym czasie Leszek Rózga odbywał studia artystyczne w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych) w Łodzi i katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki Propagandowej

6 Photos

1950

W tym czasie Leszek Rózga odbywał studia artystyczne w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych) w Łodzi i katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki Propagandowej

6 Photos

1949

W tym czasie Leszek Rózga odbywał studia artystyczne w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych) w Łodzi i katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki Propagandowej

2 Photos